Fastighetsförvaltning

Ett sjukhus används under lång tid och det är viktigt att det fungerar bra både i vardag och om det händer något. I detta ingår allt från drift och underhåll till juridiska frågor och kontinuitetshantering.

Innehåll

 • Drift och underhåll

  En bra drift och förvaltning lägger en grund för en hållbar fastighetsförvaltning. Här återfinns rapporter som kan stödja regionerna i arbetet.

 • Fastighetsnyckeltal

  Nyckeltal kan både användas för att följa den egna utvecklingen inom regionen och för att möjliggöra jämförelse med andra regioner båda. Nyckeltalsjämförelser ger en grund för att arbeta med erfarenhetsåterföring och förbättringar. Här återfinns rapporter och hänvisning till var alla regionernas fastighetsnyckeltal kan hittas.

 • Gränsdragning

  För att det ska vara tydligt med vad fastighetsvärden och hyresgästen ansvarar för upprättas gränsdragningslistor. Här återfinns rapport som kan stödja regionerna i arbetet, observera dock att uppdatering av materialet pågår.

 • Juridik

  Avtal och kontrakt är exempel på vanliga juridiska dokument. Här återfinns rapport som kan stödja regionerna i arbetet.

 • Kontinuitetshantering

  Det är viktigt att vårdens lokaler fungerar både i vardag och om något händer. Här återfinns både inspirerande exempel och rapporter som kan stödja i arbetet.

 • Teknisk förvaltning

  För att vårdverksamheten ska fungera krävs att de tekniska installationerna fungerar, det vill säga att fastighetsförvaltaren har en fungerande teknisk förvaltning. Här återfinns rapporter som kan stödja regionerna i arbetet.