Byggprojekt

För att säkerställa så att lokalerna stödjer en vård i ständig utveckling genomförs årligen fastighetsinvesteringar och underhållsarbete för över 10 miljarder kronor i Sveriges regioner.

Innehåll

 • Administrativa rutiner

  Vid genomförande av byggprojekt inom vårdfastigheter krävs ofta extra hänsyn till påvående vårdverksamhet samtidigt som andra delat fungerar som alla andra byggprojekt. Här återfinns rapporter som kan stödja regionerna i arbetet.

 • Nybyggnad

  Vid genomförande av byggprojekt inom vårdfastigheter krävs ofta lite extra hänsyn till pågående vårdverksamhet samtidigt som andra delat fungerar som alla andra byggprojekt. Här återfinns inspirerande exempel från en region samt rapporter som kan stödja i arbetet.

 • Ombyggnad

  Vid genomförande av ombyggprojekt inom vårdfastigheter krävs ofta lite extra hänsyn till pågående vårdverksamhet samtidigt som andra delat fungerar som alla andra byggprojekt. Här återfinns inspirerande exempel från en region samt rapporter som kan stödja i arbetet.

 • Planerat underhåll

  Vid genomförande av renoveringar inom vårdfastigheter krävs ofta extra hänsyn till pågående vårdverksamhet samtidigt som andra delat fungerar som alla andra byggprojekt. Här återfinns inspirerande exempel från en region samt rapporter som kan stödja i arbetet.

 • Planering

  Väl genomförd planering av ett byggprojekt är en kritisk framgångsfaktor för ett lyckat projekt. Här återfinns rapporter som kan stödja regionerna i arbetet.

 • Överlämning till förvaltning

  Ett byggprojekt är inte helt färdigt innan ett bra överlämnande skett till fastighetsförvaltningen. Här återfinns rapport som kan stödja regionerna i arbetet.