Ledningsstöd

I all fastighetsverksamhet behövs stöd inom olika frågor så som arbetsmiljö, digitalisering, ekonomihantering och upphandling. Det finns även olika sätt att organisera och leda verksamheten.

Innehåll

 • Arbetsmiljö

  En bra arbetsmiljö är inte bara ett lagkrav utan en grunförutsättning för en väl fungerande verksamhet. Här återfinns rapport som kan stödja regionerna i arbetet.

 • Digitalisering

  Allt mer digitaliseras inom samhället och fastighetsförvaltning och byggnation är inget undantag. Här återfinns rapport som kan stödja regionerna i arbetet.

 • Ekonomi

  Fastighetsförvaltning och fastighetsinvesteringar inom regionerna hanterar stora ekonomiska belopp varje år. Här återfinns rapport som kan stödja regionerna i arbetet.

 • Ledning och styrning

  Ledning och styrning skapar förutsättningar för organisationen att kunna arbeta effektivt och mot samma mål. Här återfinns rapport som kan stödja regionerna i arbetet.

 • Organisation

  Det går att organisera fastighetsverksamheten på många olika sätt, det viktiga är att vald organisation skapar förutsättningar för ett gott arbete. Här återfinns rapport som kan stödja regionerna i arbetet.

 • Upphandling

  Varje års genomförs en mängd upphandlingar inom regionernas fastighetsorganisationer. Här återfinns rapport som kan stödja regionerna i arbetet.