Publicerad: 27 november 2019

Digitalisering

SKR stödjer kommuner och regioner i att skapa en mer effektiv och innovativ välfärd med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

För att kommuner och regioner ska kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter fullt ut måste vissa förutsättningar finnas på plats. Det handlar bland annat om ledarskap, juridik, datadriven innovation, en gemensam infrastruktur och digitala funktioner.

Det här gör SKR inom digitalisering

SKR, Inera och SKL Kommentus stöttar kommuner och regioner genom att riva rättsliga hinder, utveckla förändringsledning, bevaka statliga initiativ, erbjuda säkra tjänster för informationsförsörjning och sluta ramavtal för produkter och tjänster.

SKR har tagit fram en strategi för grundläggande förutsättningar för digitalisering.

Samarbetet mellan SKR, SKL Kommentus och Inera ger större nytta för medlemmarna.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Nyhetsbrev

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!