Publicerad 21 december 2023

Överenskommelse om Nationella kvalitetsregister 2024

En överenskommelse om stöd till Nationella kvalitetsregister har tecknats mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). SKR företräder då regioner och kommuner.

I överenskommelsen regleras bland annat de medel som respektive part bidrar med och årets arbete på en övergripande nivå.

Stöd till Nationella kvalitetsregister 2024

Överenskommelsen omfattar totalt 168 miljoner kronor, där regionerna bidrar med 100 miljoner kronor och staten med 68 miljoner kronor.

Medlen ska användas till grundanslag för Nationella kvalitetsregister, sex registercentrumorganisationer, den nationella stödfunktionen samt övergripande nationella aktiveter.

Överenskommelsen för Nationella kvalitetsregister ingår i den övergripande överenskommelsen God och nära vård 2024.

Inriktning och syfte

I enlighet med årets överenskommelse ska kvalitetsregistrens huvudmän och staten verka för att förändra och vidareutveckla systemet för Nationella kvalitetsregister så att fastställd inriktning och syfte uppnås.

Parterna är överens om att under 2024 fortsätta förvalta kvalitetsregistersystemet och genomföra projekt inom bland annat informationsförsörjning. Parterna ska verka för att i högre utsträckning uppnå förbättrade förutsättningar för registerbaserat förbättringsarbete, samordning av forsknings- och infrastrukturfrågor samt industrisamverkan.

Enligt överenskommelsen har regionerna även ansvar för att de Nationella kvalitetsregistren är en aktiv part i kunskapsstyrningen inom hälso- och sjukvården.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.