Publicerad 5 juli 2024

Fler regioner automatiserar överföring till registret för mammografiscreening

Region Stockholm har under juni 2024 infört automatiserad dataöverföring till Nationellt kvalitetsregister för mammografiscreening. Regionen blir den fjärde att ansluta till registret.

Sedan tidigare har regionerna Västmanland, Värmland och Västernorrland infört automatiserad överföring till registret. Närmast på tur är regionerna Östergötland, Kalmar och Jämtland Härjedalen.

– Det är väldigt glädjande att regionens samtliga mammografienheter nu är anslutna till registret, säger Ann Sundbom, bröstradiolog och klinisk projektledare för Region Stockholm.

Det nationella kvalitetsregistret för mammografiscreening omfattar målgruppen kvinnor i ålder 40 - 74 år som inbjuds till mammografiscreening och innehåller bröstradiologiska data för hela processen; inbjudan, deltagande, screeningresultat och diagnostisk utredning.

– Genom Region Stockholms anslutning når vi nära 20 procent av Sveriges underlag som utgörs av totalt 2,1 miljoner kvinnor, en riktig milstolpe i sig, säger Eric Arelöf, registerhållare för Nationellt kvalitetsregister för mammografiscreening.

Informationsförsörjning helt utan användarinteraktion

Det arbete som har bedrivits inom Region Stockholm innebär att överföring från mammografienheternas journalsystem till kvalitetsregistret sker helt automatiskt. Ingen extra manuell registrering eller användarinteraktion behövs för rapportering till kvalitetsregistret.

– Anslutningen och automatöverföringen till registret är en avgörande faktor för att vi ska kunna följa upp och utvärdera vår bröstcancerscreening både i nationell och internationell kontext där såväl Socialstyrelsen som EU:s cancerplan efterlyser stärkta förutsättningar för uppföljning av screeningen, säger Joakim Ramos, ordförande Nationell arbetsgrupp för mammografi.

Tre regioner har anslutit första halvåret 2024

Den första pilotinstallationen av automatisk dataöverföring från vårdsystem till mammografiregistret gjordes 2019 i Region Västmanland. Arbetet intensifierades under 2023 då ett utvecklings- och planeringsarbete genomfördes och en offensiv införandeplan togs fram. Som en effekt av detta har ytterligare tre regioner anslutit till mammografiregistret inom ett halvår: Region Värmland, Region Västernorrland och nu senast Region Stockholm.

– Vi har bara sett början på ett så kallat breddinförande där ambitionen är att samtliga 21 regioner genomför en anslutning till registret under 2024 – 2025, säger Björn Hultgren, IT-strateg på SKR.

Bättre nytta genom den nationella infrastrukturen

Arbetet med mammografiregistret är en del av ett projekt för att effektivisera informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och Nationella kvalitetsregister. Projektet samordnas av SKR på uppdrag av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård hälso- och sjukvård. Dataöverföringen sker genom Ineras tjänst för Informationsutlämning till register. Det är samma tjänst som regioner och kommuner använder för bland annat Nationell patientöversikt och 1177 journalen.

Informationsförsörjning till Nationella kvalitetsregister

Informationsansvarig

  • Björn Hultgren
    Handläggare

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.