Publicerad 18 juni 2024

Automatisk dataöverföring till kvalitetsregistret för hjärtintensivvård

Kvalitetsregistret för hjärtintensivvård, RIKS-HIA, informationsförsörjs nu automatiskt från Region Uppsala. Det innebär att data överförs automatiskt mellan vårdjournal och kvalitetsregistret. Överföringen omfattar labb-, samt diagnosvariabler i registrets start- och vårdformulär.

Det innebär att två kvalitetsregister inom hjärt-kärlområdet nu informationsförsörjs via den nationella infrastrukturen. Först ut var det nationella kvalitetsregistret för hjärtsvikt, RiksSvikt.

RIKS-HIA utvecklar akut hjärtsjukvård genom kontinuerlig information om vårdbehov, behandling och behandlingsresultat samt förändringar såväl inom ett sjukhus som i jämförelse med andra sjukhus. Den långsiktiga målsättningen är att bidra till en minskad dödlighet och sjuklighet hos patienterna och att öka kostnadseffektiviteten i vården.

– Det är riktigt kul att strax före sommarledigheterna nå ytterligare en automatisering av informationsförsörjning inom det viktiga området för hjärtintensivvård, säger Björn Hultgren IT-strateg vid SKR.

– Vi är nu uppe i mer än 50 integrationer mellan vårdgivare och register fortsätter Björn.

Bättre nytta genom den nationella infrastrukturen

Projektet är en del av arbetet för att effektivisera informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och Nationella kvalitetsregister. Informationsförsörjningen sker genom Ineras tjänst för Informationsutlämning till register, samt via den nationella infrastrukturen och den nationella tjänsteplattformen. Det är samma plattform som regioner och kommuner redan använder för b la Nationell patientöversikt och 1177 journalen.

Första leverans inom ett halvår

Arbetet samordnas och projektleds av SKR. Projektledaren Anders Fejer med projektteam har tillsammans med Region Uppsala och den regionala projektledaren Jonathan Hellgren genomfört projektets första leverans på strax under 6 månader.

– Vi arbetar kontinuerligt med att se över och metodutveckla för att korta led- och kalendertid tillsammans med de deltagande aktörerna som är SKR, Inera, regioner, kvalitetsregister och registercentrum, säger Anders Fejer.

– Hjärtintensivverksamheten har särskilt efterfrågat stöd för informationsöverföring av labbvärden och läkemedel. Vi möter i deldriftsättningen upp halvvägs och planerar för ytterligare en deldriftsättning avseende läkemedel under hösten 2024, säger Jonathan Hellgren.

Fakta automatiserad informationsförsörjning

Automatiserad informationsöverföring innebär att vårdpersonal som skriver i patientens journal inte behöver registrera samma information manuellt i kvalitetsregistret. Istället finns en funktion som automatiskt för över den efterfrågade informationen till kvalitetsregistret.

Automatiserad informationsförsörjning medför en förbättring av arbetsmiljö för personalen, bättre kompetensutnyttjande och att minska administrativ börda och onödig byråkrati.

Idag har ungefär 20 procent av de cirka 100 nationella kvalitetsregistren automatiserad informationsförsörjning. Målbilden är att majoriteten av kvalitetsregistren har automatiserat hela eller delar av sitt register.

Arbetet möter upp de behov av omställning som SKR:s inriktning lyfter fram genom en effektivare registrering som leder till att minska den administrativa belastningen på hälso- och sjukvårdens medarbetare. Det bidrar också till en sammanhållen, kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar utveckling, drift och förvaltning - både på regional och nationell nivå. Arbetet samordnas av Stödfunktionen vid SKR på uppdrag av Nationellt system för kunskapsstyrning.

Informationsansvarig

  • Björn Hultgren
    Handläggare

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.