25 september 2024 kl. 10.00-17.00

Dialogmöte för nationella kvalitetsregister

Välkommen till årets dialogmöte för nationella kvalitetsregister. Dagen fokuserar på frågor om informationsförsörjning, variabellistor, beslutsstöd, CPUA-konsolidering och registerplattformskonsolidering.

Anmäl dig

Ta möjligheten att träffas, diskutera och dela erfarenheter. Dialogmötet vänder sig till personer som arbetar med prioriterade utvecklingsfrågor för nationella kvalitetsregister.

Program

Ett mer detaljerat program kommer att publiceras senast fyra veckor innan konferensen.

Målgrupp

Kvalitetsregisterhållare, representanter för registercentrum och regionala cancercentrum, NAG kvalitetsregister och representanter för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Kontakt

Vid frågor om konferensen kontakta: konferens@skr.se

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.