Publicerad 10 mars 2022

Nationell samverkansgrupp stöd för utveckling och ledarskap

Samverkansgruppen stödjer arbetssätt och strukturer för processledning, implementering, verksamhetsutveckling, ledarskap och innovation. Detta ska bidra till att skapa utvecklings- och förbättringskraft i kunskapsstyrningsarbetet som helhet och nå hållbarhet över tid.

Uppdrag

 • Ta fram stöd för nationella programområden och arbetsgrupper att genomföra förbättringsarbete av hög kvalitet och stödja presentationer av detta, till exempel på nationella och internationella konferenser.
 • Tillsammans med Nationell samverkansgrupp (NSG) uppföljning och analys ta fram goda exempel och principer på hur de multiprofessionella kliniska processteamen behöver återkoppling av utdata för att underlätta ett kontinuerligt och uthålligt förbättringsarbete.
 • Tillsammans med NSG metoder för kunskapsstöd bistå i metodstöd som har koppling till att åstadkomma bättre resultat i till exempel nationella arbetsgrupper.
 • Inleda samarbete med NSG forskning och life science i syfte att stärka strukturer för forskning om att leda processer, kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, implementering, innovation samt ledarskap. Samarbete kan även ha fokus på följeforskning för systemet som helhet.
 • Bistå i design av nationella utvecklingsinsatser, främst för att bidra med samordning och förståelse för det lokala och sjukvårdsregionala arbetet.

Generellt uppdrag för nationella samverkansgrupper

Målgrupper:

 • Ordföranden i nationella programområden
 • Ordföranden i nationella arbetsgrupper
 • Processledare
 • Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS)
 • Områdesbevakare på central och lokal nivå
 • Regionala samverkansgrupper för stöd till utveckling

Aktuellt

Verksamhetsplan med insatsområden tas fram under 2021.

Kunskapsstöd

Stöd för verksamhetsutveckling

Kontakt och ledamöter

Värdskap

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kontaktperson och processtöd

Marie Blom Niklasson, handläggare, SKR

marie.blom.niklasson@skr.se

Ordförande

Göran Henriks, utvecklingsdirektör Qulturum, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Sofia Kialt, samordnare regionala programområden, hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ann-Charlott Norman, planeringschef, Region Dalarna, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Karin Looström Muth, utvecklingschef, Region Västra Götaland, Västra sjukvårdsregionen
 • Anders Edström, enhetschef memeologen, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Jesper Stenberg, enhetschef, avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen
 • Marie Bom Niklasson, handläggare, SKR

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård