Publicerad 17 januari 2022

Nationell samverkansgrupp stöd för utveckling

Samverkansgruppen ska stödja arbetssätt och strukturer för processledning, implementering, verksamhetsutveckling och innovation. Detta ska bidra till att skapa utvecklings- och förbättringskraft i kunskapsstyrningsarbetet som helhet och nå hållbarhet över tid.

Uppdrag

 • Identifiera metoder för storskalig implementering och förbättring som kan användas i kunskapsstyrningsarbetet.
 • Ta fram stöd för nationella programområden och arbetsgrupper att genomföra förbättringsarbete av hög kvalitet och stödja presentationer av detta, till exempel på nationella och internationella konferenser.
 • Samordna innehåll och upplägg av mötesplatser och lärandeträffar sjukvårdsregionalt och nationellt.
 • Identifiera framgångsfaktorer och förutsättningar i organisationer med goda resultat för invånare och patienter.
 • Omvärldsbevaka inom området.
 • Samverka för gemensamt innehåll och upplägg av utbildning och kompetensbyggande aktiviteter till relevanta intressenter lokalt, sjukvårdsregionalt och nationellt.
 • Tillsammans med Nationell samverkansgrupp (NSG) uppföljning och analys ta fram goda exempel och principer på hur de multiprofessionella kliniska processteamen behöver återkoppling av utdata för att underlätta ett kontinuerligt och uthålligt förbättringsarbete.
 • Tillsammans med NSG metoder för kunskapsstöd bistå i metodstöd som har koppling till att åstadkomma bättre resultat i till exempel nationella arbetsgrupper.
 • Inleda samarbete med NSG forskning och life science i syfte att stärka strukturer för forskning om att leda processer, kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, implementering, innovation samt ledarskap. Samarbete kan även ha fokus på följeforskning för systemet som helhet.
 • Bistå i design av nationella utvecklingsinsatser, främst för att bidra med samordning och förståelse för det lokala och sjukvårdsregionala arbetet.

Målgrupper:

 • Ordföranden i nationella programområden
 • Ordföranden i nationella arbetsgrupper
 • Processledare
 • Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS)
 • Områdesbevakare på central och lokal nivå
 • Regionala samverkansgrupper för stöd till utveckling

Aktuellt

Verksamhetsplan med insatsområden tas fram under 2021.

Kunskapsstöd

Stöd för verksamhetsutveckling

Kontakt och ledamöter

Värdskap

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kontaktperson och processtöd

Marie Blom Niklasson, SKR

marie.blom.niklasson@skr.se

Ordförande

Göran Henriks, utvecklingsdirektör Qulturum, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Sofia Kialt, samordnare regionala programområden, hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ann-Charlott Norman, planeringschef, Region Dalarna, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Karin Looström Muth, utvecklingschef, Region Västra Götaland, Västra sjukvårdsregionen
 • Anders Edström, enhetschef memeologen, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Jesper Stenberg, enhetschef, avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen
 • Anneli Jäderland, SKR
 • Marie Bom Niklasson, SKR

Kommunrepresentanter

 • Åsa Danielsson, Storstockholm

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård