Publicerad 17 januari 2022

Nationell samverkansgrupp forskning och life science

Samverkansgruppen ska bland annat klargöra forskningens roll i kunskapsstyrning, samt se till att forskningens resultat blir integrerat i nationella programområden.

Uppdrag

 • Klargöra forskningens roll i kunskapsstyrning
 • Samverka med nationella programområden och andra samverkansgrupper i forskningsfrågor
 • Sammanställa och kommunicera behov av forskning för morgondagens vård, utifrån GAP-analyser och behovsinventeringar i nationella programområden
 • Samverka med staten och olika nationella forskningsgrupperingar såsom
  • Vetenskapsrådet (VR)
  • Kommittén för klinisk behandlingsforskning (KKBF)
  • Kliniska Studier Sverige (KSS)
  • Nationella styrgruppen för Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF)
  • Universitetens utbildning och forskning
  • Life Science-kansliet
  • Industrin
 • Se till att forskningens resultat blir integrerat i nationella programområden
 • Stödja forskningsbaserad implementering av kunskap
 • Utarbeta en års- och verksamhetsplan för samverkansgruppens arbete

Aktuellt

Verksamhetsplan med insatsområden tas fram under 2021.

Kontakt och ledamöter

Värdskap

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kontaktperson

Susanna Eklund, forsknings- och läkemedelsfrågor, SKR

susanna.eklund@skr.se

Ordförande

 • Katarina Wijk, forsknings- och utvecklingschef, Region Gävleborg, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Per Albertsson, tillförordnad forsknings- och utvecklingschef hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
 • Mats Ulfendahl, forskningsdirektör, Region Östergötland, Sydöstra Sjukvårdsregionen
 • Clara Hellner, forsknings- och innovationsdirektör, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Beatrice Melin, Norra sjukvårdsregionen
 • Caroline Mellberg, verksamhetschef Forskning, utbildning och utveckling, Skånes sjukhus Nordväst, Södra sjukvårdsregionen
 • Ulrika Vestin, forsknings- och etikfrågor, SKR
 • Susanna Eklund, forsknings- och läkemedelsfrågor, SKR

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård