Publicerad 11 mars 2021

Samverkan integration

En bra samverkan mellan olika aktörer med uppdrag och engagemang i mottagande och etablering av asylsökande och nyanlända är viktigt för en framgångsrik integration.

SKR ingår i den så kallade samverkansdelegationen tillsammans med Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna, Migrationsverket och Försäkringskassan. Samverkansdelegationen är ett forum som arbetar för att utveckla och underlätta samverkan mellan aktörer som har uppdrag inom asylmottagandet och nyanländas etablering.

I samverkansdelegationen finns just nu fem särskilda arbetsgrupper:

  • Bosättning
  • Lokal och regional samverkan
  • Tidiga insatser till asylsökande (TIA)
  • Samhällsorientering
  • Ensamkommande barn.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset