Publicerad: 27 januari 2021

Hälso- och sjukvård för personer utan nödvändiga tillstånd

I lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd regleras regionernas skyldigheter i enlighet med följande.

  • Personer som inte har fyllt 18 år ska erbjudas hälso- och sjukvård samt tandvård i samma omfattning som barn och ungdomar bosatta inom regionen.
  • Personer som fyllt 18 år ska erbjudas vård och tandvård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning.
  • Hälsoundersökning erbjuds först när en person själv uppsöker vården.

SKR:s handbok

I kapitel 8 i SKR:s handbok Vård av personer från andra länder finns en sammanställning av de regler för vård av personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Handboken Vård av personer från andra länder

Papperslösa som är 85 år eller äldre omfattas av hälso-och sjukvårdslagens bestämmelser om avgiftsfri öppenvård i den mån det rör sig om vård som inte kan anstå.

Särskilt utsatta EU-medborgare

I SKR:s dokument om utsatta EU-medborgare diskuteras bland annat frågan om lagstiftning inom hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd i enstaka fall, kan bli tillämplig även på unionsmedborgare (sidan 7).

Utsatta EU-medborgare, juridik (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Olle Olsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!