Publicerad 11 juli 2022

Kraftsamling för psykisk hälsa

Psykisk hälsa påverkar och påverkas av samhällets alla delar. SKR har därför tagit initiativ till en Kraftsamling för psykisk hälsa, som fungerar som en samlande arena för ett långsiktigt utvecklingsarbete för en bättre psykisk hälsa.

Kraftsamling för psykisk hälsa arbetar inom tre arbetsområden:

  • Ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadsätt
  • Individer rustade för att nå sin fulla potential och välmående
  • Hållbara stöd till de som behöver

Dessa arbetsområden speglar Kraftsamlingens övergripande inriktning om ett brett och tvärsektoriellt arbete, som inkluderar frågor om såväl samhällsplanering och levnadsvillkor, generella förebyggande och främjande insatser, som stöd och hjälp till de mest behövande.

Kraftsamlingens utgångspunkt är att psykisk hälsa berör alla, och att lösningar därför måste vara breda och inkludera hela samhället. Kraftsamlingen är öppen för medverkan för alla aktörer – offentliga, privata och från civilsamhället.

Kraftsamling psykisk hälsa ligger i linje med det arbete som SKR redan bedriver inom bland annat Strategi för hälsa, omställningen till nära vård och omsorg, och för en ökad digitalisering.

Omställning nära vård

Strategi för hälsa

Sammanfattning av arbetet hittills

Material kopplat till Kraftsamling för psykisk hälsa sparas på Uppdrag psykisk hälsas webbplats. Det går även att kontakta SKR för att få materialet skickat till dig.

Material, Uppdrag psykisk hälsa

Kort om kraftsamlingen

SKR tog initiativ till kraftsamlingen våren 2019. Ing-Marie Wieselgren var då projektchef för Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKR och ger i filmen en kort introduktion till vad kraftsamlingen handlar om och varför den behövs. Bland annat jämförs kraftsamlingen för psykisk hälsa med den satsning på den fysiska miljön som gjordes i Sverige på 1900-talet, för att förbättra folkhälsan. Längd 3 minuter.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.