Publicerad 3 juni 2022

Begrepp, psykisk hälsa

SKR, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tagit fram ett dokument med begrepp för psykisk hälsa.

Psykisk hälsa är ett begrepp som ofta används i det allmänna samtalet men som ges olika innebörd i olika sammanhang. Ibland avses dess positiva dimension i form av psykiskt välbefinnande. Ofta avses dock psykisk ohälsa som kan inkludera alltifrån lättare oro till svåra psykiatriska tillstånd. Detta innebär en risk för sammanblandning, att olika trender kan missförstås och att felaktiga slutsatser dras.

SKR, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tagit fram ett dokument som riktar sig till myndigheter och Sveriges regioner och kommuner, men kan användas av andra aktörer som analyserar och publicerar information inom området psykisk hälsa.

Begrepp inom området psykisk hälsa (PDF) Pdf, 1 MB.

Målet med dokumentet är att beskriva och tydliggöra följande begrepp:

  • Psykisk hälsa
  • Psykiskt välbefinnande
  • Psykisk ohälsa
  • Psykiska besvär
  • Psykiatriska tillstånd
  • Psykiska sjukdomar och syndrom
  • Utvecklingsrelaterade psykiska funktionsavvikelser (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)

Dokumentet innehåller även en modell som visar hur begreppen förhåller sig till varandra. Det finns även ett antal principer för hur begreppen bör användas för att på ett tydligt och enhetligt sätt beskriva nuläge och utvecklingen i Sverige.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.