Publicerad: 29 april 2020

Sammanställning över regionernas krav på remiss i öppen vård

För att få ersättning från patientens hemregion, är det nödvändigt att behandlande specialistläkare i öppen vård och fysioterapeut/sjukgymnast vid besök av patienter från andra regioner förvissar sig om att patienterna inte omfattas av remissregler.

Regionerna kan inte införa krav på remiss inom specialiteterna barnmedicin, gynekologi och psykiatri hos privatläkare, som ger vård enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning.

Inget remisskrav för fysioterapi inom samtliga regioner.

Följande regioner har varken remisskrav för läkare eller fysioterapeuter: Östergötland, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne, Halland, Västra Götaland, Norrbotten och Värmland.

Region Uppsala och Region Gotland inför från och med den 1 maj 2020 remisskrav för neuropsykiatriska och kognitiva utredningar.

Följande regioner har remisskrav för läkare:


Region med uppgift om länskod

Remiss behövs

Anmärkning

Stockholm 01

Läkare

Stockholm: Remisskrav gäller för LOU-upphandlade avtal inom:

 • gastroenterologi och hepatologi
 • kardiologi
 • specialiserad kirurgi i öppen vård

Remisskrav gäller till vårdgivare med avtal enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom:

 • Fotsjukvård
 • logopedi
 • obstetriska ultraljud
 • planerad specialiserad rehabilitering
 • ryggkirurgi
 • specialiserad hudsjukvård
 • specialiserad öron-, näsa- och halssjukvård specialistmottagning för ME/CFS (Myalgic Encefalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome)

Remisskrav för neuropsykiatrisk och kognitiv utredning. Remisskrav till öron-näsa-hals-akuten/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge (med undantag av vård som inte kan anstå).

Uppsala 02

Läkare

Remisskrav för psykoterapi till vårdgivare med avtal enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Från 1 maj 2020 gäller remisskrav även för neuropsykiatriska och kognitiva utredningar. 

Sörmland 04

Läkare

Remisskrav endast för neuropsykiatriska utredningar.

Jönköping 06

Läkare

Remisskrav gäller till vårdgivare med avtal enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom öppen specialiserad ögonsjukvård för vuxna, 18 år och äldre.

Gotland 09

Läkare

Remisskrav till barnmedicin för barn över 2 år. Från 1 maj 2020 gäller remisskrav även för neuropsykiatriska och kognitiva utredningar.

Örebro 18

Läkare

Remisskrav för skolbarns besök hos logoped vid dyslexi bedömning från elevhälsan och specialistläkare. Vid språkstörning även psykologbedömning samt vid dyskalkyli även särskilt underlag.

Remisskrav gäller även för utredning av könsdysfori och för neuropsykiatriska utredningar.

Västmanland 19

Läkare

Remisskrav endast för neuropsykiatriska utredningar.

Dalarna 20

Läkare

Remisskrav endast till psykoterapi och neuropsykiatriska utredningar.

Gävleborg 21

Läkare

Remisskrav endast för neuropsykiatriska utredningar.

Västernorrland 22

Läkare

Remisskrav endast för neuropsykiatriska utredningar.

Jämtland/

Härjedalen 23

Läkare

Remisskrav endast för smärtbehandling av specialistläkare.

Västerbotten 24

Läkare

Remisskrav gäller för barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomsklinik, hudmottagning, habiliteringscentrum, laboratoriemedicin och röntgenavdelningarna.

Informationsansvarig

 • Hasse Knutsson
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!