Publicerad 21 februari 2022

Sammanställning över regionernas krav på remiss i öppen vård

För att få ersättning från patientens hemregion, är det nödvändigt att behandlande specialistläkare i öppen vård och fysioterapeut/sjukgymnast vid besök av patienter från andra regioner förvissar sig om att patienterna inte omfattas av remissregler.

Regionerna kan inte införa krav på remiss inom specialiteterna barnmedicin, gynekologi och psykiatri hos privatläkare, som ger vård enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning.

Inget remisskrav för fysioterapi inom samtliga regioner.

Följande regioner har varken remisskrav för läkare eller fysioterapeuter: Östergötland, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne, Halland och Värmland.

Region Stockholm slopade från januari 2022 krav på remiss till fotsjukvård.

Följande regioner har remisskrav för läkare:

Skriv tabellbeskrivning här

Region med uppgift om länskod

Remiss behövs

Anmärkning

Stockholm 01

Läkare

Remisskrav gäller för LOU-upphandlade avtal inom:


- gastroenterologi och hepatologi

- kardiologi

- specialiserad kirurgi i öppen vård


Remisskrav gäller till vårdgivare med avtal enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom:

 

- logopedi

- obstetriska ultraljud

- ortopedi och handkirurgi

- planerad specialiserad neurologisk rehabilitering

- planerad specialiserad lymfödemrehabilitering

- ryggkirurgi

- specialiserad hudsjukvård

- specialiserad neurologi

- specialiserad öron-, näsa- och halssjukvård

- specialistmottagning för ME/CFS (Myalgic Encefalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome)


Remisskrav för neuropsykiatrisk och kognitiv utredning.


Remisskrav gäller vårdgivare som är verksamma enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) inom:


- hud och könssjukdomar

- kardiologi

- medicinsk gastroenterologi och hepatologi

- kirurgi

- öron-, näsa- och halssjukvård

Uppsala 02

Läkare

Remisskrav för psykoterapi till vårdgivare med avtal enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Remisskrav gäller även för neuropsykiatriska och kognitiva utredningar.

Sörmland 04

Läkare

Remisskrav endast för neuropsykiatriska utredningar.

Jönköping 06

Läkare

Remisskrav gäller till vårdgivare med avtal enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom öppen specialiserad ögonsjukvård för vuxna, 18 år och äldre.

Gotland 09

Läkare

Remisskrav till barnmedicin för barn över 2 år. Remisskrav gäller även för neuropsykiatriska och kognitiva utredningar.

Västra Götaland 14

Läkare

Remisskrav endast för neuropsykiatriska utredningar.
Remissen ska utfärdas av läkare inom barn- och
ungdomspsykiatrin eller vuxenpsykiatrin.

Örebro 18

Läkare

Remisskrav för skolbarns besök hos logoped vid dyslexi bedömning från elevhälsan och specialistläkare. Vid språkstörning även psykologbedömning samt vid dyskalkyli även särskilt underlag.

Remisskrav gäller även för utredning av könsdysfori och för neuropsykiatriska utredningar.

Västmanland 19

Läkare

Remisskrav endast för neuropsykiatriska utredningar.

Dalarna 20

Läkare

Remisskrav endast till psykoterapi och neuropsykiatriska utredningar.

Gävleborg 21

Läkare

Remisskrav endast för neuropsykiatriska utredningar.

Västernorrland 22

Läkare

Remisskrav endast för neuropsykiatriska utredningar.

Jämtland/

Härjedalen 23

Läkare

Remisskrav endast för smärtbehandling av specialistläkare.

Västerbotten 24

Läkare

Remisskrav gäller för barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomsklinik, hudmottagning och habiliteringscentrum.

Norrbotten 25

Läkare

Remisskrav endast för neuropsykiatriska utredningar.

Informationsansvarig

  • Hasse Knutsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR