Publicerad: 30 oktober 2020

Kontaktuppgifter utomlänsremisser

Kontaktuppgifter till de som vidareförmedlar utomlänsremisser till privata vårdgivare.

Varje region har en kontakt som vidareförmedlar utomlänsremisser till privata vårdgivare, med vilken berörd vårdregion har ett kontrakt som medger vård av utomlänspatient.

Region Stockholm

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Individuella vårdärenden
Box 6909
102 39 Stockholm
Fax: 08-123 131 09
Telefon: 08-123 130 24gun.wahlbeck@sll.se

Region Uppsala

Resurscentrum Region Uppsala
Ekonomienheten
751 85 Uppsala
Fax: 018-69 66 99
Telefon: 018-611 01 90ekonomi@support.lul.se

Region Sörmland

Hälsoval Sörmland
611 88 Nyköping
Telefon: 0155-24 74 63
Mobiltelefon: 073-253 88 97permagnus.henriksson@regionsormland.se

Region Östergötland

Ekonomiservice, Centrum för verksamhetsstöd och utveckling
Klostergatan 19
581 85 Linköping
Telefon: 010-1030203mari.b.jonsson@regionostergotland.se

Region Jönköpings län

Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Box 1024
551 11 Jönköping
Fax: 036-32 41 90
Telefon: 010-2424183anna.holmstrand@rjl.se

Region Kronoberg

Vårdlots
351 88 Växjö
Telefon: Réka Vass 0470-582036reka.vass@kronoberg.se

Telefon: Elin Severin 0740-583037elin.severin@kronoberg.se

Region Kalmar

Regiondirektörens stab
Hälsovalsenheten
Box 601
391 26 Kalmar
Fax: 0480-841 97
Telefon: 0480-842 19berne.jonsson@regionkalmar.se

Region Blekinge

Planeringsenheten
Region Blekinge
Byggnad 1, plan 1, Wämö Center
371 81 Karlskrona
Telefon: 0455-734017marie.soderstrom@regionblekinge.se

Region Skåne

Region Skåne
Patientservice Förmedlingsuppdrag
Medicon Village
223 81 Lund
Telefon: 0771-111 444patientservice.gsf.rs@skane.se

Region Halland

Förmedlingsfunktion Riksavtal
Ekonomiservice
Box 517
301 80 Halmstad
Fax: 010-45 539 99
Telefon: 010-45 539 50, 0771-900 600vardgarantiservice@regionhalland.se

Västra Götalandsregionen

Betalningsförbindelser
Regionens Hus
542 87 Mariestadredovisning310.regionservice@vgregion.se

Region Värmland

Vårdvalsenhet
Regionens hus
651 82 Karlstad
Telefon: 054-614180
Mobiltelefon: 070-2165411larsgoran.bostrom@regionvarmland.se

Region Örebro

Vårdslussen
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro
Telefon: 019-602 37 04 linda.atterling@regionorebrolan.se

Region Västmanland

Ekonomiservice, Gruppen för köpt vård
Region Västmanland
721 53 Västerås
Fax: 021-173332
Telefon: 021-173708 anna-mia.wirsall@regionvastmanland.se

Region Dalarna

HK Ekonomi
Avesta lasarett
774 82 Avesta
Fax: 0226-49 63 85
Telefon: 0226-49 64 74
barbro.eklund@regiondalarna.se

Region Gävleborg

Ekonomiförvaltningen, ekonomienheten
Ekonomiförvaltningen
801 88 Gävle
Telefon: 026-15 51 45
Mobiltelefon: 073-045 51 45mats.loving@regiongavleborg.se

Region Västernorrland

Hälso- och sjukvårdsadministrationen
Region Västernorrland
871 85 Härnösand
Telefon: 0611-801 95
Mobiltelefon: 073-089 80 59 ann.holmstrom1@rvn.se

Region Jämtland Härjedalen

Planerings- och beställarstaben
Box 654
831 27 Östersund
Fax: 063-14 75 15
Telefon: 063-14 77 62
Mobiltelefon: 070-690 05 27ingela.jonsson@regionjh.se

Region Västerbotten

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Regionhuset
Köksvägen 11
901 89 Umeå
Telefon: 090-785 70 69
Mobiltelefon: 072-703 70 69lena.svensson@regionvasterbotten.se

Region Norrbotten

Hälso- och sjukvårdsenheten, beställarfunktionen
971 89 Luleå
Fax: 0920-284 379
Telefon: 0920-284 323
Mobiltelefon: 070-60 78 323ingegerd.morian-andersson@norrbotten.se

Region Gotland

Hälso- och sjukvården
Visborgsallén 19
621 84 Visby
Fax: 0498-20 35 58
Telefon: 0498-26 80 16
Mobiltelefon: 0704-477 927mats.englund@gotland.se

Informationsansvarig

  • Hasse Knutsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!