Publicerad 16 november 2022

Patientavgifter i hälso- och sjukvården i alla regioner 2022

Här redovisas de patientavgifter som gäller i samtliga regioner 2022 för läkarbesök i primärvården, den öppna specialiserade vården samt i den slutna vården.

SKR intressebevakar och ger stöd till medlemmarna i frågor om patientavgifter. Avgifterna kan komma att ändras under året.

Patientavgifterna för digital vårdkontakt med allmänläkare varierar mellan 100 kr och 300 kr. Sammanställningen visar också på vilka villkor och patientavgifter som gäller i regionerna för p-piller, IVF-behandlingar samt influensavaccin under 2022. Barn och ungdomar samt personer som är 85 år eller äldre betalar inte någon patientavgift i den öppna hälso- och sjukvården.

Patientavgifter 2022 (PDF) Pdf, 302 kB.

Patientavgifter

Regionernas patientavgifter för besök hos primärvård/husläkare och specialistläkare.

Region

Primärvård - husläkare

Specialistläkare

Blekinge

150

300

Dalarna

200

350

Gotland

200

300

Gävleborg

200

200

Halland

200

300

Jämtland Härjedalen

300

300

Jönköping

250

250

Kalmar

200

200

Kronoberg

150

350

Norrbotten

300

300

Skåne

200

300

Stockholm

200

400

Sörmland

200

400

Uppsala

200

260

Värmland

200

200

Västerbotten

200

200

Västernorrland

300

300

Västmanland

170

340

Västra Götaland

100/300*

300

Örebro

200

300

Östergötland

200

200

* Vald vårdcentral/annan vårdcentral

Region Kronoberg höjde avgiften från 300 kr till 350 kr för läkarbesök i den öppna specialiserade vården.

Övriga regioner har inte förändrat avgifterna för läkarbesök i primärvården och för läkarbesök i den öppna specialiserade vården.

Högkostnadsskyddsbelopp för vårdavgifter 2022 och 2023

Högkostnadsskyddet för öppen vård uppgår till 1 200 kronor 2022. Det är den högsta avgift för vårdavgifter som får tas ut under en tolvmånadersperiod. Det gäller inom den öppna hälso- och sjukvården, för avgifter för vissa förbrukningsartiklar och avgifter för sådan tandvård som avses i paragraf 8a i tandvårdslagen. I de flesta regioner betalar patienten högst 1 200 kronor förutom i Region Östergötland, Region Dalarna och Region Jämtland Härjedalen där patienten betalar som mest 1 150 kronor.

Högkostnadsskyddet för öppen vård kommer 2023 att höjas med 100 kronor till 1 300 kronor.

Högkostnadsskyddet för sluten vård uppgår 2022 till 110 kronor per vårddag förutom följande regioner där patienten betalar 100 kronor per vårddag:

  • Region Östergötland
  • Region Jönköpings län
  • Region Blekinge
  • Region Dalarna
  • Region Jämtland Härjedalen
  • Region Gotland

Högkostnadsskyddet för sluten vård kommer 2023 att höjas med 10 kronor till 120 kronor per vårddag.

Informationsansvarig

  • Hasse Knutsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR