Publicerad: 25 februari 2020

Patientavgifter i hälso- och sjukvården 2020

Här redovisas de patientavgifter som gäller i samtliga regioner 2020 för läkarbesök i primärvården, den öppna specialiserade vården samt i den slutna vården.

SKR intressebevakar och ger stöd till medlemmarna i frågor om patientavgifter. Avgifterna kan komma att ändras under året. 

Patientavgifterna för digital vårdkontakt med allmänläkare varierar mellan 100 kr och 300 kr. Sammanställningen visar också på vilka villkor och patientavgifter som gäller i regionerna för p-piller, IVF-behandlingar samt influensavaccin under 2020. Barn och ungdomar samt personer som är 85 år eller äldre betalar inte någon patientavgift i den öppna hälso- och sjukvården.

Patientavgifter 2020 (PDF, nytt fönster)

Patientavgifter

 

Region

Primärvård - husläkare

Specialistläkare

Blekinge

150

300

Dalarna

200

350

Gotland

200

300

Gävleborg

200

200

Halland

200

300

Jämtland Härjedalen

300

300

Jönköping

250

250

Kalmar

200

200

Kronoberg

150

300

Norrbotten

200

200

Skåne

200

300

Stockholm

200

350

Sörmland

200

400

Uppsala

200

260

Värmland

200

200

Västerbotten

200

200

Västernorrland

200

200

Västmanland

140

280

Västra Götaland

100/300*

300

Örebro

200

300

Östergötland

200

200

* Vald vårdcentral/annan vårdcentral

  • Region Sörmland höjde avgiften för läkarbesök i primärvår­den från 0 till 200 kronor.
  • Region Uppsala höjde avgiften för läkarbesök i primärvården från 150 till 200 kronor. För läkarbesök i den öppna specialiserade vården sänktes avgiften från 330 till 260 kronor.
  • Region Örebro län höjde avgiften för läkarbesök i primärvården från 150 till 200 kronor. För läkarbesök i den öppna specialiserade vården höjdes avgiften från 280 till 300 kronor.

Övriga regioner har inte förändrat avgifterna för läkarbesök i primärvården och för läkarbesök i den öppna specialiserade vården.

Högkostnadsskyddsbelopp för vårdavgifter 2020

Högkostnadsskyddet för öppen vård uppgår till 1 150 kronor 2020. Det är den högsta avgift för vårdavgifter inom den öppna hälso- och sjukvården, för avgifter för vissa förbrukningsartiklar och avgifter för sådan tandvård, som avses i paragraf 8a i tandvårdslagen, som får tas ut under en tolvmånadersperiod. Högkostnadsskyddet för sluten vård uppgår 2020 till 100 kronor per vårddag.

Informationsansvarig

  • Hasse Knutsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!