Publicerad: 20 december 2019

Uppföljning av regionernas tandvårdsstöd

Regionernas tandvårdsstöd riktar sig till personer som har omfattande behov av vård och omsorgsinsatser. Varje år sker en uppföljning av utförda insatser och kostnader.

Tandvårdsstödet är till för personer med stora behov på grund av långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar samt personer som behöver tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling.

Regionerna redovisar årligen hur tandvårdsstödet används. För 2018, som för tidigare år, finns betydande variationer mellan regionerna. Det förklaras delvis av skillnader i sätt att organisera verksamheten samt i registreringsrutiner.

Uppföljning 2018

Sammanfattningsvis så fortsätter kostnaderna för tandvårdsstödet Nödvändig tandvård att öka. Den genomsnittliga kostnaden per behandlad person är 5 916 kronor men skillnaderna är stora mellan regionerna. Kostnaderna ökar även inom tandvårdsstöden Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade samt Tandvård som ett led i sjukdomsbehandling.

Under 2018 har antal personer som fått läkarintyg för tandvårdsstödet Tandvård för personer med en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning ökat till 23 431 stycken. Det är 75 procent av de som är berättigade till tandvårdsstödet.

Totalt under 2018 har 221 000 individer fått hjälp med sin mun- och tandhälsa och kunnat fått förebyggande vård genom regionernas särskilda tandvårdsstöd.

Uppföljning tandvårdsstöd 2018 (PDF, nytt fönster)

Publikationer

Informationsansvarig

  • Gunilla Thörnwall Bergendahl
    Projektledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!