Publicerad 2 november 2020

Faror och åtgärder vid infrysning i tillagningskök

Faror

  • Allergirisk på grund av förväxling av infrysta varor som är dåligt märkta.
  • Tillväxt av sjukdomsframkallande mikroorganismer på grund av att den varma maten svalnar för långsamt på grund av för stora kärl.
  • Undvik att stoppa in för varm mat i frysen.

Förebyggande åtgärder

  • All mat, som fryses in och som inte ligger i sin originalförpackning, ska märkas med infrysningsdatum och typ av maträtt.
  • Endast frusen eller mindre mängder korrekt nedkyld mat ställs i frysen.
  • Mängden mat som fryses in anpassas så att de lagrade frysvarorna inte påverkas.

Kontroll och gränsvärden

All mat som finns i frysen ska vara märkt så att det går att ge korrekt information om matens innehåll.

Varm mat får aldrig ställas i frysen. Lagrade varor ska inte påverkas av mat som fryses in.

Korrigerande åtgärder vid avvikelse

Om märkning på mat är otydlig ska den inte serveras till matgäster med allergi

Om lagrade varor påverkats av mat som ställts in i frysen, så görs en bedömning om den ska tillagas på en gång eller kan märkas med kortare datum och sparas.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset