Publicerad: 22 juni 2020

Arena för lärande och experimentering Nära vård

Experio Lab Sverige har tillsammans med SKR, Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads Universitet, design vid Linköpings Universitet och Helsingborgs stad tagit initiativ till en ny arena för lärande och experimentering som ska stödja omställningen till en Nära vård.

Tillsammans med kommuner och regioner bygger aktörerna upp en neutral arena för samskapande, utveckling av nya arbetssätt och lärdomar om hur man jobbar i komplexa utmaningar kopplade till hälsa och utvecklingen av en Nära vård. Arbetet fokuserar på görande men också på utveckling av styrning och ledning, policy och kultur som kan stödja omställningen. Arbetet är en del av SKR:s stöd till regioner och kommuner i omställningen till en Nära vård

Syftet med arbetet är att utveckla:

  • nya insikter hos regioner, kommuner, SKR och andra aktörer om möjligheter och hinder på olika nivåer – både micro-, meso- och macro – för omställningen till Nära vård
  • ökad kunskap och erfarenhet om förhållningssätt, arbetssätt och metoder för att arbeta med komplexa utmaningar kopplade till utvecklingen av en Nära vård
  • stärkta relationer och arbetssätt mellan regioner och kommuner och andra aktörer.

Regioner och kommuner får hjälp med komplexa utmaningar

Regioner och kommuner i samarbete inom ett geografiskt område deltar med en gemensam komplex utmaning kopplad till utvecklingen av en Nära vård. Det kan exempelvis handla om ökad psykisk ohälsa bland unga eller omhändertagande av multisjuka äldre. I labbet får regioner och kommuner tillgång till metoder och facilitering med spetskompetens inom bland annat design och datadrivet förändringsarbete.

Arbetet i labbet utgår från patienters och brukares – men även medarbetares – behov, erfarenheter och resurser. Regioner och kommuner deltar med både medarbetare från verksamheterna men även chefer, jurister eller andra experter och genomför gemensamma interventioner eller experiment för att testa nya arbets- och förhållningssätt.

I en lärprocess dokumenteras och analyseras arbetet, och lärdomar och slutsatser dras från de systemanalyser, experiment och interventioner som genomförs. Lärandet diskuteras regelbundet i dialog med kommuner, regioner, forskare, SKR och andra relevanta aktörer.

Är du intresserad av att veta mer, kontakta Kajsa Westling.

kajsa.westling@experiolab.se

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!