Publicerad 12 augusti 2020

Punktlista

Punktlistor för skrifter och broschyrer.

Mellanrubrik: Chronicle Text, Semibold 12/13p, Baslinje -3p
Brödtext: Chronicle Text, Roman 10/13p, Indrag 3 mm, Punktpil 1,8 mm hög

Ge 1 rads mellanrum efter en punktlista.

Punktlista

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR