Detta är SKR

Sveriges Kommuner och Regioner är en arbetsgivar- och intresseorganisation för Sveriges alla kommuner och regioner. Målgrupperna ska känna igen oss och det vi gör – och känna förtroende för oss. För att lyckas behöver SKR kommunicera med en tydlig visuell identitet. Den berättar om vilka vi är och hur vi ser ut.

Framgångsfaktorer för SKR:s verksamhet

SKR har fyra framgångsfaktorer som är vägledande för vår verksamhet:

Vi är proaktiva. Vi är i framkant och sätter, tillsammans med våra medlemmar, agendan för samtalet om välfärdens utveckling.

Vi är trovärdiga. Våra analyser och ställningstaganden bygger på fakta och djup kunskap om de möjligheter och utmaningar våra medlemmar möter i sina verksamheter. Vi tar ett samhällsansvar och bidrar med helhetsperspektiv.

Vi är kommunikativa. Våra budskap utvecklas i dialog med våra medlemmar och utifrån deras behov. Vi når fram med våra budskap. Vi talar med en röst.

Vi är uthålliga. Vi tar oss an de utmaningar som kräver ett långsiktigt arbete för att nå framgång. Vi driver på för att nå resultat.

Upphandlade leverantörer

SKR har ramavtal för tjänster inom grafisk formgivning, tryck, strategisk kommunikation, e-utbildningar och event.

Leverantörerna får löpande information om den grafiska profilen. De har mallar, papper, inloggningar till bildarkiv och kontakt med tryckeriet.

SKR har kvalitetssäkrat leverantörerna, det finns fasta prislistor och reglerade samarbetsavtal. Ta gärna hjälp av avdelningen för kommunikation för stöd och råd!

Till dig som är handläggare. Information om vilka upphandlade leverantörer SKR har, finns i Avtalskatalogen på Intranätet.

Varumärkespolicy

Den visuella identiteten utgår från varumärkespolicyn, som är SKR:s gemensamma styrdokument för hur vårt namn och symbol ska användas.

Frågor och funderingar?

Kommunikationsstaben ansvarar för SKR:s visuella identitet och att godkänna kommunikation när SKR är avsändare.

Kontaktinformation