Publicerad 12 augusti 2020

Faktaruta

Formatering av faktarutor/inforutor i skrifter och broschyrer.

Faktarutor är ett bra sätt att lyfta fram viktiga uppgifter till exempel i en rapport, samtidigt som det gör brödtexten lättare att läsa.

Faktarutor/inforutor med 50 mm bredd

Används i marginalen. Lyfter fram faktainformation eller exempelvis en kort summering av artikeln. Exemplen nedan gäller för exempelvis rapportskriften som har en marginal på 50 mm. Bakgrundsfärg 20% av SKR Gul.

Rubrik: Whitney medium 8/12,5 p

Ingress: Chronicle Text G1 semibold 8/10,5 p

Brödtext: Chronicle Text G1 roman 8/10,5 p

Bredd: 50 mm

Marginal runt text: 5 mm

Faktaruta 50 mm

Faktarutor/inforutor med 115 mm bredd

Används i satsytan. Samma typografi som för 50 mm. Exemplen nedan gäller för exemeplvis standardskriften som har en satsyta på 115 mm.

Vid behov kan teckengraden i denna bredare faktaruta ökas till 10/13.

Rubrik: Whitney medium 8/13 p

Ingress: Chronicle Text G1 semibold 8/10,5 p

Brödtext: Chronicle Text G1 roman 8/10,5 p

Faktaruta 115 mm

Kontakt

Kontakta SKR