Publicerad 11 augusti 2020

Annonser

När SKR annonserar i tidningar och andra media är det viktigt att
människor känner igen oss. En enhetlig och konsekvent annonsering bidrar till att stärka varumärket.

SKR använder två annonsformer: platsannons och profilannons.

Platsannons

När SKR rekryterar personal använder vi mallar med tydlig avsändare. Det finns två annonsfärger att välja mellan - röd och grå. Nedan visas annons med rött grafiskt element.

Platsannons röd

Profilannons

Profilannonser är annonser där vi informerar om våra ämnesområden och vår verksamhet. Det är viktigt att SKR är tydlig avsändare till informationen.

Annonserna kan ha olika format och utformning, Nedan visas ett exempel på profilannons.

Annons (format 250 x 355 mm)

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset