Publicerad 11 augusti 2020

Bilder

Bilder är viktig del av SKR:s visuella identitet. Bilder som uttrycksmedel
är ett starkt verktyg för att visualisera och illustrera ett ämne och
en verksamhet.

SKR:s bilder ska användas för att gestalta och framhäva betydelsen av lokal och regional demokrati och de egenskaper och förhållningssätt som beskrivs i förbundets kännetecken: initiativ, trovärdighet, öppenhet och kompetens.

Utgångspunkter

Bilderna ska ha en dokumentär känsla, och om möjligt återspegla människors vardag. Aktivitetsbilder ska prioriteras före bilder med passivt innehåll. Bilderna ska innehålla kontakt mellan människor, och vara komprimerade så att närhet finns.

Människor som företräder förbundet och medlemmarna ska återspegla initiativkraft, öppenhet, trovärdighet och kompetens. Personerna på bilderna ska återspegla samhället sett till kön, etnisk och kulturell bakgrund.

I produktioner ska bilderna ges generös storlek och tillräcklig plats, utfallande och frilagda. Ramar och kanter ska undvikas.

Illustrationer

För ämnen som är komplicerade att gestalta med fotografiska bilder kan med fördel illustrationer väljas.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset