Publicerad 12 augusti 2020

Fotnot

Fotnot i rapporter och broschyrer.

Fotnoter är en viktig del av SKR:s skrifter och därför är det också viktigt att de ser likadana ut i en rapport eller en broschyr.

Text: Whitney Light, 7,5/9p

Fotnot

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR