Publicerad 11 augusti 2020

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev används för att snabbt och enkelt nå ut med information på ett lättillgängligt sätt, till rätt målgrupp. Mottagaren får aktuell information om ett ämne och länkar direkt till webbplatser.

Nyhetsbreven skapas av medarbetarna i verktyget EditNews. Avdelningen för kommunikation hjälper till att skapa ett konto i verktyget.

Här ser du ett exempel på nyhetsbrev från SKL.

SKR:s veckovisa nyhetsbrev

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset