Publicerad 1 september 2023

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev används för att snabbt och enkelt nå ut med information på ett lättillgängligt sätt, till rätt målgrupp. Mottagaren får aktuell information om ett ämne och länkar direkt till webbplatser.

Nyhetsbreven skapas av medarbetarna i verktyget EditNews. Avdelningen för kommunikation hjälper till att skapa ett konto i verktyget.

Här ser du ett exempel på nyhetsbrev från SKR.

Informationsansvarig

  • Ann-Christin Lindqvist
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.