Publicerad 12 augusti 2022

Kartor

SKR använder samma färger och toner i kartor som i diagram. Dessa färger får inte användas i andra sammanhang.

Tillämpning av färg och text

SKR:s kartor räknas som figurer och placeras i första hand på ljusgrå bakgrund.

Minimunstorlek för text i karta är 9,5 pt Whitney Regular. Undvik light-varianten. Om enbart text används i vitt mot mörkbakgrund rekommenderas semibold.

Mönster och hänvisningar används för att tydliggöra information och uppfylla tillgänglighetskrav.

Bakgrundsfärg för kartor är CMYK: C2 M2 Y3 K3 alt #f7f7f7.

Diagramfärger

Text, färg och linje i kartor

Hänvisning: Whitney Semibold 9,5 pt

Beskrivning med bokstav: Använd samma färg som i kartan. Whitney Semibold 9,5 pt

Beskrivning: Whitney Semibold 9,5 pt

Linje: I rapporter 0,75 pt i samma färg som bakgrunden

Färg: Alla primärfärger används, med undantag för grått och den mörkaste tonen i rött.

Illustration som visar hur primärfärger används i karta.
Illustration som visar hur mönster används i karta.

Informationsansvarig

  • Ann-Christin Lindqvist
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.