Publicerad 11 augusti 2020

Facebook

SKR kan ha flera konton på Facebook samtidigt. Det är viktigt att SKR är en tydlig avsändare.

De flesta Facebookplatser som SKR startar bör vara sidor. Det ger en tydlig avsändare och speglar relationen medlemsorganisation - betalande medlem. Följarna eller besökarna kan vända sig till sidan med frågor och diskussioner. Sidan ska ha en toppbild som följer bildpolicyn och spegla verksamhetsområdet. Den ska bytas ut då och då.

SKR:s profilbild – ikonen – utgörs av logotypens symbol. Det är endast i sociala medier, Facebook och Twitter, som det är tillåtet att använda denna profilbild.

SKR:s profilbild i sociala medier

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset