Publicerad: 12 december 2019

Valdeltagande och politisk delaktighet

Ett högt valdeltagande ger de valda ett starkare mandat som folkets företrädare. SKR har uppdaterat statistik om valdeltagandet i valet till kommunfullmäktige efter valen 2014. Det finns stora skillnader i valdeltagandet mellan kommuner men även inom respektive kommun.

Det är viktigt att engagera väljarna och nå ett högt valdeltagandet för att upprätthålla den lokala demokratin. Ett högt valdeltagande ger de valda ett starkare mandat som folkets företrädare.

Valdeltagande på valdistriktsnivå

Skillnaden i valdeltagande mellan det valdistrikt som har högst respektive lägst valdeltagande  kommunerna.

Valdeltagande på valdistriktsnivå kommunvalen 2018 (PDF, nytt fönster

Valdeltagande bland förstagångsväljare

Statistik om valdeltagandet bland förstagångsväljarna 2014, 2010 respektive 2006 i kommunerna. Uppgifter för 2018 väntas in från SCB och kommer att publiceras under hösten 2019.

Valdeltagande bland förstagångsväljare i valet till kommunfullmäktige (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare
  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!