Publicerad: 10 augusti 2020

Förstärkt folkinitiativ och folkomröstningar

En folkomröstning är ett sätt att få reda på vad folket tycker i en viss fråga. Det är kommunen eller regionen som beslutar om en lokal folkomröstning, antingen på eget initiativ eller på begäran från medborgarna. I båda fallen är folkomröstningen rådgivande.

Folkomröstningar

Folkomröstningar i kommuner och regioner är alltid rådgivande. Det är kommunen eller landstinget som beslutar om en folkomröstning ska hållas i kommunen eller länet. Det finns en särskild lag som reglerar kommunala folkomröstningar.

Valmyndigheten informerar om nationella folkomröstningar och hur de går till

Manual om kommunala folkomröstningar, Valmyndigheten

Lag om kommunala folkomröstningar (1994:692): 8 kapitel 2 paragraf

Att folkomrösta om en regionindelning

Är det möjligt att folkomrösta om regeringens förslag till regionbildning?
Den frågan har väckts av några kommuner och regioner i samband med remissen av Indelningskommitténs förslag, SOU 2016:48, till ny indelning av landet i större och färre regioner.

Juridiskt PM om folkomröstning i regionreformen

Förstärkt folkinitiativ

En rådgivande folkomröstning ska hållas i en fråga om minst tio procent av de röstberättigade begär det om inte två tredjedelar av närvarande ledamöter i fullmäktige motsätter sig det.

Erfarenheter folkinitiativ och lokala folkomröstningar 2011-2015, webbutiken

En kartläggning om folkinitiativ 2011-2013, webbutiken

Det reformerade folkinitiativet: kartläggning om folkinitiativ, webbutiken

Folkinitiativ och medielogik under valåret 2014, Mittuniversitetet

Kommunallagen

Folkinitiativ i kommunallagen (2017:725) 8:e kapitel, paragraf 2

Medborgare i Sverige som har frågor om kommunallagen, folkinitiativ, folkomröstning

Vänligen tag kontakt med din kommun eller din region.

Sök kontakt- och adressuppgifter till din kommun

Sök kontakt- och adressuppgifter till din region

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare
  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!