Publicerad: 19 september 2019

Förstärkt folkinitiativ och folkomröstningar

En folkomröstning är ett sätt att få reda på vad folket tycker i en viss fråga. Det är kommunen eller regionen som beslutar om en lokal folkomröstning, antingen på eget initiativ eller på begäran från medborgarna. I båda fallen är folkomröstningen rådgivande.

Folkomröstningar

Folkomröstningar i kommuner och regioner är alltid rådgivande. Det är kommunen eller landstinget som beslutar om en folkomröstning ska hållas i kommunen eller länet. Det finns en särskild lag som reglerar kommunala folkomröstningar.

Valmyndigheten informerar om nationella folkomröstningar och hur de går till

Manual: Kommunal folkomröstning mellan valen (PDF, nytt fönster)

Lag om kommunala folkomröstningar (1994:692): 8 kapitel 2 paragraf

Att folkomrösta om en regionindelning

Är det möjligt att folkomrösta om regeringens förslag till regionbildning?
Den frågan har väckts av några kommuner och regioner i samband med remissen av Indelningskommitténs förslag, SOU 2016:48, till ny indelning av landet i större och färre regioner.

Juridiskt PM om folkomröstning i regionreformen

Förstärkt folkinitiativ

En rådgivande folkomröstning ska hållas i en fråga om minst tio procent av de röstberättigade begär det om inte två tredjedelar av närvarande ledamöter i fullmäktige motsätter sig det.

Erfarenheter folkinitiativ och lokala folkomröstningar 2011-2015, webbutiken

En kartläggning om folkinitiativ 2011-2013, webbutiken

Det reformerade folkinitiativet: kartläggning om folkinitiativ, webbutiken

Folkinitiativ och medielogik under valåret 2014, Mittuniversitetet

Kommunallagen

Folkinitiativ i kommunallagen (2017:725) 8:e kapitel, paragraf 2

Medborgare i Sverige som har frågor om kommunallagen, folkinitiativ, folkomröstning

Vänligen tag kontakt med din kommun eller din region.

Sök kontakt- och adressuppgifter till din kommun

Sök kontakt- och adressuppgifter till din region

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare
  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!