Publicerad: 12 juni 2020

Upphandlingsprocessen: LOU, LOV och LUF

Upphandling genomförs antingen genom: Lag om offentlig upphandling (LOU), Lag om valfrihetssystem (LOV) eller Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Vid upphandlingsprocessen finns flera regler att följa i lagstiftningen.

Från beslut till ett avtal

1. Inför upphandlingen:

Här ingår ett antal viktiga moment (bland annat behovsanalys, marknadsanalys, och strategiska överväganden) som är viktiga att genomföra innan nedan upphandlingsprocess påbörjas.
Information om vad du ska göra i steg 1

2. Upphandlingsprocessen

Utarbeta ett upphandlingsdokument

 • Annonsering
 • Anbudsöppning
 • Kvalificering av leverantören
 • Prövning och utvärdering av anbudet
 • Avbryta en upphandling
 • Underrättelse
 • Teckna avtal
 • Efterannonsera

3. Under kontraktstiden - uppföljningen

Uppföljning av upphandlingskontraktet - avtalsuppföljning

4. Detta har vi lärt oss

Samla och dokumentera erfarenheter som:

 • Erfarenheter av arbetet inför och med upphandlingen
 • Erfarenheter av arbetet under avtalsperioden
 • Konsekvenser för våra egna processer
 • Följ upp resultatet, kom vi fram till uppsatta mål för upphandlingen i organisationen och verksamheten

5. Dialogen är en framgångsfaktor

Dialogens betydelse kan inte nog uppmärksammas. Den är en framgångsfaktor både före och under upphandlingens genomförande, samt under avtalsperioden.

Bjud in potentiella anbudsgivare till öppna informationsträffar, hearings, ”speed-dateing” eller externremiss. Genomför anbudsskolor om det är motiverat.

Introduktion om tidig dialog för utveckling, Upphandlingsmyndigheten

Tidig dialog och innovation, Upphandlingsmyndigheten

Publikationer

Informationsansvarig

 • Karin Peedu
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!