Publicerad: 2 oktober 2019

Upphandlingsprocessen: LOU, LOV och LUF

Upphandling genomförs antingen genom: Lag om offentlig upphandling (LOU), Lag om valfrihetssystem (LOV) eller Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Upphandlingen följer fastställda regler.

Från beslut till ett avtal

1. Inför upphandlingen:

Här ingår ett antal viktiga moment (bl.a. behovsanalys, marknadsanalys, och strategiska överväganden) som är viktiga att genomföra innan nedan upphandlingsprocess påbörjas.
Läs vidare om vad du ska göra i steg 1

2. Upphandlingsprocessen

Utarbeta ett upphandlingsdokument

 • Annonsering
 • Anbudsöppning
 • Kvalificering av leverantören
 • Prövning och utvärdering av anbudet
 • Avbryta en upphandling
 • Underrättelse
 • Teckna avtal
 • Efterannonsera

3. Under kontraktstiden - uppföljningen

Uppföljning av upphandlingskontraktet - avtalsuppföljning

4. Detta har vi lärt oss

Samla och dokumentera erfarenheter som:

 • Erfarenheter av arbetet inför och med upphandlingen
 • Erfarenheter av arbetet under avtalsperioden
 • Konsekvenser för våra egna processer
 • Har vi kommit fram till uppsatta mål för upphandlingen i organisationen och verksamheten

5. Dialogen är en framgångsfaktor

Dialogens betydelse kan inte nog uppmärksammas. Den är en framgångsfaktor både före och under upphandlingens genomförande, samt under avtalsperioden.

Bjud in potentiella anbudsgivare till öppna informationsträffar, hearings, ”speed-dateing” eller externremiss. Genomför anbudsskolor om det är motiverat.

Introduktion om tidig dialog och dialog för utveckling, Upphandlingsmyndigheten

Tidig dialog: kunskapsbank, Upphandlingsmyndigheten

Publikationer

Informationsansvarig

 • Karin Peedu
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!