Publicerad: 21 januari 2021

Innovation och upphandling

Genom att upphandla, genomföra och använda innovativa lösningar i verksamheten kan bättre tjänster, samhällsservice och högre nytta erbjudas till invånare och brukare.

Allt mer av offentligt finansierad verksamhet utförs av externa utförare på uppdrag av kommuner och regioner. Genom att i upphandlingen efterfråga smartare tjänster och teknik som stödjer verksamheternas behov går det att stimulera till nya innovativa lösningar.

SKR arbetar för fler innovationer

SKR arbetar tillsammans med VINNOVA och Upphandlingsmyndigheten för att kommuner och regioner genomför fler funktions- och innovationsvänliga upphandlingar. SKr ger också konkret stöd till användardriven innovation på olika sätt.

Innovationsguiden

Innovationstestet

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!