Publicerad 26 juni 2019

Kompetens-Köpkraft-Samverkan Erfarenheter från beställargrupper

I denna rapport beskrivs hur tre beställargrupper arbetar för att stimulera utvecklingen av nya produkter och tjänster.

Två grupper, BeBo och Belok, är knutna till Energimyndigheten och medverkar till att öka energi-effektiviteten i flerbostadshus respektive lokaler. Den tredje gruppen består av ett antal ägare av vattenledningsnät som tillsammans formerat beställargruppen 4S. Samarbetet genom beställargrupper innebär gemensam uppbyggnad av kunskap och samverkan med marknaden kring krav och metoder vid upphandling och inköp. Genom att uppträda tillsammans kan de medverkandes köpkraft bidra till att förändra utbud och praxis på specifika marknader.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.