Publicerad: 15 maj 2020

God revisionssed i kommunal verksamhet

God revisionssed är de föredömliga och goda principer samt tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna där revision utförs. God revisionssed formas och utvecklas successivt i revisorernas arbete.

SKR normerar god revisionssed

Revisorerna ska enligt kommunallagen granska och pröva enligt god revisionssed. SKR uttolkar och dokumenterar seden. Det är Revisionsdelegationen inom SKR som beslutar om den goda seden. Till sitt förfogade har SKR även en referensgrupp bestående av sakkunniga yrkesrevisorer.

Revisionsdelegationen

Referensgrupp med sakkunniga biträden (PDF, nytt fönster)

God revisionssed i kommunal verksamhet 2018

Skriften uttolkar och dokumenterar god revisionssed i kommunal verksamhet som den kan avläsas hösten 2018. Den behandlar grundläggande värden och förhållningssätt, revisorernas uppdrag, revisionsprocessen samt de grunder som tillämpas för revisorernas ansvarsprövning. Revisionsuppdraget och beskrivning av revisionsprocessen samt grunderna för revisorernas kritik är centrala delar i skriften.

Skriften God revisionssed i kommunal verksamhet 2018

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Tengdelius
    Handläggare
  • Lotta Ricklander
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!