Publicerad 15 mars 2022

God revisionssed i kommunal verksamhet

God revisionssed är de föredömliga och goda principer samt tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna där revision utförs. God revisionssed formas och utvecklas successivt i revisorernas arbete.

SKR normerar god revisionssed

Revisorerna ska enligt kommunallagen granska och pröva enligt god revisionssed. SKR uttolkar och dokumenterar seden. Det är Revisionsdelegationen inom SKR som beslutar om den goda seden. Till sitt förfogade har SKR även en referensgrupp bestående av sakkunniga yrkesrevisorer.

Revisionsdelegationen

God revisionssed i kommunal verksamhet

Skriften uttolkar och dokumenterar god revisionssed i kommunal verksamhet som den kunde avläsas hösten 2018. Den behandlar grundläggande värden och förhållningssätt, revisorernas uppdrag, revisionsprocessen samt de grunder som tillämpas för revisorernas ansvarsprövning. Revisionsuppdraget och beskrivning av revisionsprocessen samt grunderna för revisorernas kritik är centrala delar i skriften.

God revisionssed i kommunal verksamhet 2018

Referensgrupp kommunal revision

Till stöd i arbetet med att normera god revisionssed har Sveriges Kommuner och Regioner en referensgrupp med sakkunniga, från marknadens olika aktörer och från kommuner och regioner med egna revisionskontor. Gruppen utses av SKR:s VD.

Ledamöter

 • Caroline Nyman, stadsrevisor Norrköpings kommun
 • Karin Selander, revisionschef Region Värmland
 • Anneli Lagebro, ordförande Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer (Skyrev)
  revisionsdirektör Region Stockholm
 • Henrik Fagerlind, certifierad revisor PwC
 • Mattias Johansson, auktoriserad revisor PwC
 • Ida Brorsson, certifierad revisor KPMG
 • Mikael Lind, certifierad revisor KPMG
 • Jakob Smith, certifierad revisor EY
 • Johan Perols, certifierad revisor EY

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Lotta Ricklander
  Handläggare
 • Anna Eklöf
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR