Publicerad 13 januari 2023

Kommunal revision – i gemensamma nämnder, förbund, föreningar med flera

Denna skrift handlar om vilka förutsättningar som finns rörande styrning och revisionsuppdragets utformning i dessa organisationer samt hur revisionen kan bedrivas i praktiken.

Kommuner och regioner har med stöd av kommunallagen rätt att lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till en annan juridisk person. Inte sällan bedrivs skötseln i samverkan med andra i gemensamma nämnder, förbund eller föreningar. Även olika företagsformer är vanligen förekommande.

I alla dessa organisationer finns krav på revision. Ett eller flera fullmäktige ska utse revisorer som ska utföra revision och återkoppla resultat och bedömningar. Ett eller flera fullmäktige ska med revisionens granskning som grund även ofta fatta beslut i ansvarsfrågan. Ofta finns även en auktoriserad revisor som ska samverka med den kommunala revisorn.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Kommunal revision i gemensamma nämnder, förbund, föreningar, stiftelser mm