Publicerad: 15 maj 2020

Fakta om revisorer och ekonomi

SKR hämtar in och analyserar återkommande fakta om den kommunala revisionen och ger stöd för utveckling av revisionens förutsättningar.

Ny fakta kommer att publiceras under våren 2020.

Fakta om revisorerna

Det finns cirka 2000 förtroendevalda revisorer i kommuner och regioner. I alla nomineringar och val är det viktigt att eftersträva mångfald och jämställdhet vad gäller kön, ålder och etnicitet.

Fakta om förtroendevalda revisorer i kommuner och landsting år 2016 (PDF nytt fönster)

Fakta om den kommunala revisionen

SKR hämtar vart fjärde år in uppgifter genom enkäter till samtliga kommuner och regioner. Syftet är att presentera och analysera fakta om den revisionens förutsättningar, arbete och resultat.

Kommuner 2000 - 2016

Rapport: Faktabas Revision - kommuner 2000 - 2016 (PDF, nytt fönster)

Landsting och regioner 2004 - 2016

Rapport: Faktabas Revision - landsting och regioner 2004 - 2016 (PDF, nytt fönster)

Fakta om revisonens ekonomi

SKR hämtar in och analyserar uppgifter om revisorernas revisionens ekonomi vart tredje – fjärde år. Här presenteras uppgifter för samtliga kommuner och regioner. Om uppgifterna är felaktiga vill vi gärna att ni kontaktar oss med korrekta uppgifter.

Kommuner

Revisionens ekonomi - kommuner 2015 (EXCEL, nytt fönster)

Landsting och regioner

Revisionens ekonomi - landsting och regioner 2016 (EXCEL, nytt fönster)

Exempel på budgetunderlag

SKR har utarbetat ett exempel på budgetunderlag, både som mall för egen utformning och kommentarer.

Exempel revisionens budgetunderlag (WORD, nytt fönster)

Kommentarer till revisionens budgetunderlag (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!