Publicerad: 15 maj 2020

Att vara förtroendevald revisor

Att vara revisor är att ha en viktig roll i den kommunala demokratin. Revision sker på uppdrag av fullmäktige. Revisorernas uppgift är omfattande och genomförs oberoende från partipolitiken.

Uppdraget är att granska och pröva

Med sin granskning och prövning bidrar revisionen till en effektiv verksamhet samt till att värna demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

Revisorerna ska granska och pröva om;

  • Verksamheten är ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredställande.
  • Den interna kontrollen är tillräcklig.
  • Räkenskaperna är rättvisande.

Att vara revisor

I filmen nedan talar några förtroendevalda revisorer om sina erfarenheter av att vara revisor.

Att vara revisor i kommun eller region

I denna film kan du fördjupa dig ytterligare i vad det innebär att vara förtroendevald revisor.

Kurser och konferenser

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!