Publicerad: 23 september 2019

Därför är självstyrelse bra

Som medborgare har vi ett gemensamt ansvar för att samhället fungerar och tillgodoser våra behov. Vart fjärde år väljer vi de företrädare som vi tror kan sköta det på bästa sätt utifrån de förutsättningar som finns.

  • Lokala förutsättningar får styra
  • Man kan lära av varandra
  • Medborgare har nära till besluten
  • Överblick och helhetssyn blir bättre

Självstyrelse handlar om frihet och ansvar

Självstyrelsen skapar förutsättningar för att vi medborgare ska känna delaktighet och ta ansvar för samhällets utveckling.

Den kommunala självstyrelsen handlar om frihet och ansvar. Frihet för kommuner och regioner att själva kunna fatta beslut som gagnar medborgarna. Ansvar för att utveckla ett väl fungerande samhälle och att ta till vara på och hushålla med gemensamma resurser

De förtroendevaldas närhet till den kommunala verkligheten ger dem möjlighet till överblick och helhetssyn. De förtroendevaldas närhet till medborgarna skapar förutsättningar för väl förankrade beslut som tillgodoser önskemål och behov

En stark självstyrelse och en levande lokal och regional demokrati ökar förutsättningarna för att medborgarna ska känna delaktighet och ta ansvar för samhällets utveckling.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare
  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!