Publicerad: 27 november 2019

Europarådet, CLRAE

Europarådet arbetar för att främja demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer. Kongressen för lokala och regionala myndigheter (CLRAE) är en del av Europarådet och arbetar med dessa frågor på lokal och regional nivå.

The Congress of Local and Regional Authorities (CLRAE) består av 324 ordinarie ledamöter som alla är folkvalda i kommuner och regioner i Europarådets 47 medlemsstater.

CLRAE:s roll är att främja lokal och regional demokrati och stärka det lokala och regionala självstyret. Mycket av arbetet utgår från Europakonventionen om kommunal självstyrelse. Inom Europarådet är det CLRAE som ansvarar för övervakningen av hur konventionen tillämpas i medlemsstaterna.

The Congress of Local and Regional Authorities (CLRAE) 

Sverige i CLRAE

Sverige företräds av sex ledamöter och sex suppleanter som alla är folkvalda i svenska kommuner och regioner. De svenska representanterna föreslås av SKR:s kongress och nomineras formellt av den svenska regeringen till Europarådets generalsekreterare. Sveriges Kommuner och Landsting ger administrativt och sakkunnigt stöd till den svenska delegationen.

Svenska delegationen i CLRAE

Informationsansvarig

  • Dominique Faymonville
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!