Publicerad: 14 januari 2020

Lär andra om EU

SKR arbetar för ökad delaktighet i EU bland kommuner och regioner. Detta genom samordning, information- och kunskapsspridning.

Bildspel och informationsblad om EU

Här hittar du presentationer som sammanfattar olika viktiga aspekter av EU för dig som arbetar i en kommun eller region. Använd de kortfattade presentationerna som de är, eller utveckla dem enligt dina egna behov.

Samtliga filer öppnas i nytt fönster.

EU:s beslutsprocess (PDF)

EU i lokalpolitiken (PDF)

SKR:s Prioriterade EU-frågor 2020 (PDF)

Förslaget till ny sammanhållningspolitik för perioden 2020–2027 (PDF)

Europeiska Regionkommitténs arbete och uppdrag (PDF)

SKL:s EU i lokalpolitiken, omslag

EU i lokalpolitiken

EU i lokalpolitiken 2018

Det har länge pratats om att EU påverkar den lokala och den regionala nivån. I den här publikationens första del finns en undersökning som visar att ungefär hälften av dagordningspunkterna på en fullmäktigedagordning påverkas direkt eller indirekt av EU.

För att öka möjligheterna till deltagande i EU-arbetet, på nationell och europeisk nivå, inkluderar vi i bokens andra del en rad exempel på våra medlemmars EU-relaterade arbete.

Men det räcker inte att veta att vi blir påverkade. Det är nu hög tid att öka förståelsen för hur den lokala och regionala nivån kan påverka EU. I den avslutande delen ges därför en beskrivning av hur kommuner, landsting och regioner kan påverka beslut som fattas i EU – en ”handbok” i påverkansarbete om du så vill.

På gång inom EU

På gång inom EU, hösten 2019 (PDF, ny flik)

I På gång inom EU kan du läsa om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner.

I denna utgåva kan du bland annat läsa om den nya mandatperioden i EU,
förslaget till EU:s nästa långtidsbudget, programmering av framtidens sammanhållningspolitik och inrättandet av en europeisk arbetsmarknadsmyndighet.

Webbsändningen

På gång inom EU - webbsändningar 2019

Programmen är en blandning av SKR-experter och inbjudna gäster där temat är aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner. Förvänta er också spännande reportage från våra med­lemmar, vårt brysselkontor och andra EU-aktörer.

Sändningarna kan ses i efterhand och avsnittsvis och får gärna spridas och användas i olika sammanhang.

SKR:s prioriterade EU-frågor 2020

SKR:s prioriterade EU-frågor

SKR:s styrelse har antagit nio prioriterade EU-frågor som förbundet ska driva under 2020. Dessa ingår även i SKR:s verksamhetsplan för 2020. För varje prioriterad fråga finns ett antal förväntade resultat samt aktiviteter som ska genomföras under året.

Andra webbplatser med bra EU-information

Tips på externa webbplatser med EU-information

Vi har samlat ett urval av webbplatser och podcasts som vi tycker har bra och relevant innehåll och som kan vara nyttiga i arbetet med kunskapsspridning.

EU-utbildning för kommuner

EU påverkar oss – EU-utbildning för kommuner (video)

Tillsammans med Sieps, Svenska institutets för europapolitiska studier, har SKR tagit fram en utbildning, som inriktar sig på att tydliggöra kopplingen mellan lokal sakpolitik och EU-nivån. Utgångspunkten är aktuella sakfrågor kommun, landsting eller region. Utbildningen riktar sig till förtroendevalda samt tjänstepersoner på lokal och regional nivå.

Ta gärna kontakt med oss om ni vill att vi ska komma och hålla ett utbildningsseminarium i just din kommun eller region. Utbildningen finns också på film. Den är indelad i olika tematiska kapitel för att du enklare ska hitta de avsnitt som passar just dig.

Delaktighet i EU – bakgrunden till utbildningsseminarierna med Sieps

EU-handslag 2017–2018

Sveriges EU-minister Ann Linde bjöd 7 december 2016 in arbetsmarknadens parter till ett så kallat EU-handslag. Handslaget var startskottet på ett arbete för att gemensamt arbeta för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget i Sverige när det gäller frågor som beslutas inom EU-samarbetet.

EU-handslag

Informationsansvarig

  • Niklas Hellblom
    Handläggare
  • Milla Järvelin
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!