Publicerad: 19 maj 2020

Satsning på kompetenslyft till äldreomsorgen

12 maj presenterade regeringen ett kompetenslyft till äldreomsorgen som innebär en satsning på 2,2 miljarder under 2020-21. Satsningen bygger på ett förslag som SKR och Kommunal tagit fram för att underlätta såväl den akuta bemanningssituationen som den mer långsiktiga kompetensförsörjningen till äldreomsorgen.

Det ska öka andelen heltids- och tillsvidareanställningar vilket ger större trygghet och bättre villkor för medarbetarna, förbättrar arbetsmiljön och bidrar till en stärkt kvalitet i verksamheten.

Målgrupp

Målgrupp för satsningen är blivande vårdbiträden och undersköterskor. Det kan vara dels de som redan arbetar i verksamheten på en tidsbegränsad anställning, dels de som på grund av varsel eller uppsägningar i andra branscher behöver yrkesväxla och söker sig till arbete i äldreomsorgen.

Utbildning

Förslaget bygger på en kombination av utbildning och arbete. Utbildningen ska ske i enlighet med de nationella yrkespaketen till vårdbiträde respektive undersköterska.

Anställning

De som anställs inom ramarna för satsningen ska erbjudas en tillsvidareanställning på heltid. De som inte tidigare har arbetat inom verksamheten erbjuds en provanställning.

Finansiering

Staten finansierar den del av satsningen som utgörs av utbildning, vilket ska vara minst 50 procent av anställningen, medan arbetsgivaren betalar lön enligt kollektivavtal för den arbetade tiden.

Fakta

Enligt personalstatistiken från 2019 inom vård och omsorg i kommunerna är 74 procent av de anställda tillsvidareanställda och 26 procent tidsbegränsat anställda, varav 21 procent är timavlönade och 5 procent månadsavlönade.

Sett till arbetad tid står tillsvidareanställda för 80 procent av den arbetade tiden, medan månadsavlönat tidsbegränsade anställda står för 6 procent och timavlönade för 14 procent. Andelen tidsbegränsat anställda har legat relativt stabilt över tid även om det går att se en viss ökning i samband med svängningar i konjunkturen.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Katarina Storm Åsell
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!