Publicerad 7 juni 2021

När du har en vecka

Att ha enbart en vecka för test är lite som att ha enbart en dag, men med den utökade möjligheten att planera undersökningen något bättre. Alltså, även om du har en en vecka, ägna endast en dag - eller max två - till att utföra själva undersökningen.

Om vi antar att en arbetsvecka har fem arbetsdagar, använd förslagsvis två dagar till att planera, en dag för att utföra och två dagar för att tolka och skapa mening ur resultatet.

Även här gäller det att vara förberedd med möjligheter att spela in, ge lämplig ersättning och hantera deltagarnas information på ett säkert sätt. Med samtyckesdokument och ett tydligt syfte ska det inte vara några större problem att genomföra intervjuer eller användningsundersökningar där ni även har möjlighet att tillsammans titta på ett förslag till lösning.

Om det är alldeles för svårt att få till fysiska möten är det värt att lägga energi på att erbjuda en bra och effektiv online-lösning för att genomföra testet, där lösningar kan presenteras, intervjuer kan genomföras och deltagare kan ge återkoppling på ett sätt som sparas och/eller spelas in. Kom dock ihåg att användarna inte alltid behöver komma till er utan att det kan finnas många fördelar med att planera in besök hos användarna själva, när geografi och tid tillåter. Den extra fördelen med sådana besök är att förstås att få en utökad förståelse för arbetsplatsen.

Tänk så här

 1. Skriv ner syfte med undersökningen. Tänk på att inte försöka verifiera alltför många olika saker.
 2. Skriv ner 2-5 frågeställningar som ni gärna vill ha svar på. Det behöver inte vara frågeställningar som ni ställer rakt ut till deltagarna, utan ni kan eventuellt få svar på dem genom att sälla andra mer djuplodande frågor.
 3. Identifiera vilket extramaterial i form av skisser eller annat som ni gärna vill kunna presentera för deltagarna och placera det så att det är enkelt nåbart via en webbläsare.
 4. Bestäm omfång på undersökningen. Det kan vara beroende av vad ni vill testa, men också av hur många deltagare som ni förväntas hinna med på en dag. Ju fler pass desto fler deltagare, vilket kan öka sannolikheten för relevanta insikter, men färre deltagare med längre pass kan göra detsamma. En vanlig indelning är 45-minuterspass med 30 minuter emellan. Man har då möjlighet att dra över tiden lite om det skulle behövas utan att riskera att deltagarna möter varandra i dörren. Som undersökningsledare behöver man också andas emellan.
 5. Sätt samtidigt en person på att kontakta så många potentiella deltagare som möjligt för att boka in sessioner under dagen.
 6. Gör en undersökningsplan - hur tiden ska fördelas under de 45 minuter deltagaren är på plats, från det att de tas emot till det att man säger adjö. Tänk på att det behövs tid för att tydliggöra samtycket och att få deltagaren att känna sig välkommen och trygg.
 7. Testa undersökningsplanen med några personer så att ni kan identifiera problem innan de dyker upp. Det kan vara allt från tidsangivelser till hur en fråga är formulerad.
 8. På dagen, gör som ni repeterat. Var inte alltför rädd för att ändra upplägget under dagen om du upptäcker brister i hur frågorna ställs, eller om det dyker upp något viktigt som ni behöver fråga mer om, som ni innan inte tänkt på.
 9. Ägna sedan en dag till att i grupp reflektera över de resultat och insikter som kommit in, dokumentera så gott det går.
 10. En sista dag ägnas sedan åt att på ett tydligt sätt dokumentera och spara ner insikter på ett gemensamt säkert ställe. Identifiera samtidigt nästa steg, vad man ska agera på och vilka frågeställningar som måste lyftas i kommande undersökningar.
 11. Om teamet har möjlighet att göra snabb video-sammanfattning (10 minuter) av både undersökning och resultat så är det oerhört mycket värt för att kunna skicka till viktiga intressenter men också att kunna referera till och kanske titta på inför nästa undersökning. En video-sammanfattning kan vara en inspelad presentation med speaker-röst, men också där man helt enkelt filmar med en mobil och låter alla personer som varit involverade reflektera i 1-2 minuter över vad man lärt sig. Gör det inte för komplicerat för då händer det inte.