Publicerad 7 juni 2021

Bemötande

Den viktigaste delen av hela processen är förstås tillfället när du faktiskt testar din tjänst eller komponent med användare.

För att uppnå högsta möjliga kvalitet på återkopplingen är det viktigt att förbereda personerna på vad de kommer att göra.

  • Om sessionen spelas in behöver de bli medvetna om och godkänna det. Säkerställ att du går igenom det juridiska (se även avsnittet om GDPR)
  • Förklara sedan generellt vad som förväntas av dem, vad de testar, vilken produkt, och så vidare.
  • Var tydlig med att ni tillsammans testar produkten, vi testar inte dem som användare, och att det alltså inte finns några fel de kan göra. Om något går fel så är det produktens fel.
  • Uppmuntra dem till att dela med sig medan de går igenom olika uppgifter och tittar på tjänsten. Till exempel vad de förväntar sig, vad de tänker, om något är förvånande, välkommet, eller annat.
  • De bör bete sig som att de ska göra det här på egen hand, och ska inte förvänta sig hjälp. Om de säger "jag skulle ringa min svåger" är det förstås intressant också.

Ju fler tester du genomför desto mer efarenhet får du. Alla människor är olika och reagerar olika på vissa situationer, och deras motivation kan också variera. Utmaningen är att maximera den återkoppling du får utan att påverka utfallet av testomgången.

Ta alltid en stund till att utvärdera din egen insats och vad du kan göra annorlunda.