SKR Pensionsstiftelse

Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pensionsförmåner som lämnats åt SKR:s och övriga anslutna förbunds arbetstagare, tidigare arbetstagare och deras efterlevande.

SKR Pensionsstiftelse har tillgångar värderade till cirka 1,7 mdr kronor.

Stiftelsen ska i normalfallet placera 45 % av sitt kapital i räntebärande värdepapper, 40 % i aktiefonder och 15 % i absolutavkastande investeringar.

SKR Pensionsstiftelse är en så kallad gemensam pensionsstiftelse för SKR och de länsvisa kommun- och regionförbunden som är anslutna. Varje arbetsgivare har en egen pensionsfond som utgör arbetsgivarens andel av pensionsstiftelsens totala förmögenhet.

Tillsynsmydigheter är Länsstyrelsen i Stockholms län och Finansinspektionen.

SKR Pensionsstiftelse har sitt säte i Stockholm.

Principer för aktieägarengagemang (PDF, nytt fönster)

Bilaga till principer för aktieägarengagemang, länkar till förvaltare (PDF, nytt fönster)

Placeringspolicy (PDF, nytt fönster)

Årsredovisning (PDF, nytt fönster)

Stadgar (PDF, nytt fönster)

Kontaktuppgifter

SKR Pensionsstiftelse
Adress: 118 82 Stockholm
Telefon: 08-452 70 00
E-post: info@skr.se

Informationsansvarig

  • Teresa Hansson
    Koncerncontroller

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!