Publicerad 19 maj 2022

SKR Pensionsstiftelse

Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pensionsförmåner som lämnats åt SKR:s och övriga anslutna förbunds arbetstagare, tidigare arbetstagare och deras efterlevande.

SKR Pensionsstiftelse har tillgångar värderade till cirka 2,0 mdr kronor.

Stiftelsen ska i normalfallet placera 45 % av sitt kapital i räntebärande värdepapper, 40 % i aktiefonder och 15 % i absolutavkastande investeringar.

SKR Pensionsstiftelse är en så kallad gemensam pensionsstiftelse för SKR och de länsvisa kommun- och regionförbunden som är anslutna. Varje arbetsgivare har en egen pensionsfond som utgör arbetsgivarens andel av pensionsstiftelsens totala förmögenhet.

Tillsynsmydigheter är Länsstyrelsen i Stockholms län och Finansinspektionen.

SKR Pensionsstiftelse har sitt säte i Stockholm.

Principer för aktieägarengagemang (PDF, nytt fönster) Pdf, 606 kB.

Bilaga till principer för aktieägarengagemang, länkar till förvaltare (PDF) Pdf, 587 kB.

Placeringsriktlinjer (PDF) Pdf, 163 kB.

Årsredovisning 2021 (PDF) Pdf, 1 MB.

Stadgar (PDF) Pdf, 123 kB.

Kontaktuppgifter

SKR Pensionsstiftelse
Adress: 118 82 Stockholm
Telefon: 08-452 70 00
E-post: info@skr.se

Informationsansvarig

  • Maria Fredriksson
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR