Handlingar och beslut, styrelsen

De ärenden som behandlas av styrelsen finns i en föredragningslista. Efter sammanträdet publiceras handlingar från styrelsen.

Beslut från styrelsen 29 maj 2020

Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och Regioner 2021

Långtidsutredningen 2019 (SOU 2019:65)

Överenskommelse mellan regeringen och SKR om samverkan för en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för deltagande och delaktighet(publiceras senare)

Framtidens kemikaliekontroll - Hantering av kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen (SOU 2019:45)

Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4)

Hållbar slamhantering (SOU 2020:3)

Hemställan - Staten måste ta ett större ansvar för belysning längs statlig väg

Förbundsavgift år 2021till Sveriges Kommuner och Regioner

Beslut från styrelsen 24 april 2020

Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten (SOU 2019:43

Idéburen Välfärd (SOU 2019:56)

En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering (SOU 2020:6)

Rekommendation om ersättningsregler för patienter och närstående avseende boende utanför vårdinrättning-sjukhus i samband med öppenvård för nationell högspecialiserad vård

Tilläggsöverenskommelse till Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020 (publiceras senare)

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64)

SKR:s ståndpunkter kring Kultursamverkans-modellen

Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63)

En utvecklad vattenförvaltning - betänkande av vattenförvaltningsutredningen (SOU 2019:66)

Klimatdeklaration för byggnader

Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat (SOU 2019:68)


Hemställan och skrivelser från SKR

Överenskommelser 


Informationsansvarig

  • Anna Wiitavaara
    Administratör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!