Inriktning och verksamhet

Kongressen i november 2019 beslutade vilken inriktning SKR:s arbete ska ha under åren 2020-2023 i ett inriktningsdokument.

Kongressen i november 2019 beslutade vilken inriktning SKR:s arbete ska ha under åren 2020-2023 i ett inriktningsdokument.

De övergripande målen för SKR:s verksamhet är:

  • Vital demokrati och effektiv styrning
  • Hållbar välfärd och utveckling i hela landet
  • Attraktiva arbetsgivare och engagerade medarbetare

Styrelsen fastställer i januari 2020 det inriktningsdokument som kongressen beslutade om och tar då om hand de ändringar och uppdrag som kongressen beslutat om.

Huvudpunkterna i inriktningsdokumentet

  • Vital demokrati och effektiv styrning
  • Hållbar välfärd och utveckling i hela landet
  • Attraktiva arbetsgivare och engagerade medarbetare

Efter styrelsens fastställande i januari 2020 kommer inriktningsdokumentet att uppdateras.

Informationsansvarig

  • Torbjörn Conon
    Verksamhetscontroller

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!