Publicerad 4 augusti 2022

Stadgar för Sveriges Kommuner och Regioner

Antagna av Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets extrakongresser den 27 oktober 2004. Senast reviderad av SKR:s kongress 27 november 2019.

Informationsansvarig

  • Fanny Adebrink
    Verksamhetsstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR