Säkerställ gemensam utvecklingskraft

Ett lämpligt nästa steg är att säkerställa att det finns utvecklingskraft att kunna arbeta fram en gemensam modell för uppföljning, lärande och utveckling.

Genom att bearbeta och analysera följande frågor får ni underlag att bedöma om ni har de förutsättningar som krävs eller om något område behöver förstärkas.

Är vi redo att utveckla gemensamma arbetssätt för uppföljning, lärande och utveckling?

  • Finns vilja och engagemang hos alla aktörer som är involverade i den nära vården eller vad krävs för att alla ska känna sig involverade?
  • Finns ledarskap, mandat och förutsättningar att driva gemensam utveckling eller vad behöver förstärkas?
  • Finns nödvändig kompetens kopplat till den gruppering som ska leda det gemensamma utvecklingsarbetet eller saknas någon funktion?

Beroende på vad som framkommer genomförs eventuella förstärkningar eller förtydliganden.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.